ΔΣ και Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Κ.Μ.Π.Χ. «Κύκλος» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2011 είναι το εξής:

 • Πρόεδρος: Κετσετζής Παντελής
 • Αντιπρόεδρος: Μωυσίδης Κυριάκος
 • Γραμματέας: Αμαραντίδης Γιάννης
 • Ταμίας: Περιλής Γιώργος
 • 1o μέλος: Κοσμίδου Τασούλα
 • 2o μέλος: Κυριακίδης Νεοκλής
 • 3o μέλος: Χερχελετζή Αγγελική

Τα παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια του «Κύκλου» είχαν ως εξής:

Τριετία 2008-2011

 • Πρόεδρος: Κετσετζής Παντελής
 • Αντιπρόεδρος: Μωυσίδης Κυριάκος
 • Γραμματέας: Βράνα Βάσω
 • Ταμίας: Περιλής Γιώργος
 • 1o μέλος: Κόκκοτα Αργυρώ
 • 2o μέλος: Aμαραντίδης Γιάννης
 • 3o μέλος: Χερχελετζή Αγγελική

Τριετία 2005-2008 (το 1ο Δ.Σ. του «Κύκλου»)

 • Πρόεδρος: Καρυοφυλλίδου Ειρήνη
 • Αντιπρόεδρος: Μωυσίδης Κυριάκος
 • Γραμματέας: Σαββίδης Τάσος
 • Ταμίας: Περιλής Γιώργος
 • Υπεύθυνος χορευτικού: Αμαραντίδης Γιάννης
 • Υπεύθυνος ιματιοθήκης: Χερχελετζή Αγγελική
 • Υπεύθυνος οργάνωσης: Κετσετζής Παντελής

Τα μέλη

Ο σύλλογος αριθμεί σήμερα πάνω από 120 μέλη. Για να γραφτεί κάποιος μέλος του συλλόγου θα πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να πρέπει να την εγκρίνει, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο δραστηριοποίησης στα τμήματα ή στις εκδηλώσεις του συλλόγου.