Εκμάθηση Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

Από το Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργούν στον φορέα μας τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων υπό τη επίβλεψη και διδασκαλία έμπειρων μουσικών. Τα τμήματα αυτά απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!