Έντυπα

Κάθε χρόνο εκδίδουμε ημερολόγιο – λεύκωμα με θέμα τις φορεσιές από κάποια γωνιά της πατρίδας μας, με στόχο τη γνωστοποίηση και ανάδειξή τους στο ευρύ κοινό. Επίσης εκδίδουμε και τα πρακτικά από τις επιστημονικές διημερίδες και τα επιστημονικά συνέδρια που πραγματοποιούμε.

Ημερολόγια:

Ημερολόγιο 2012 – Λεύκωμα με «Φορεσιές του Νομού Θεσσαλονίκης» (οικογενειακές και προσωπικές φωτογραφίες από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα με αφορμή τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης μας)

Ημερολόγιο 2011 – Λεύκωμα με «Φορεσιές του Πόντου»

Ημερολόγιο 2010 – Λεύκωμα με «Φορεσιές του Νομού Θεσσαλονίκης»

Ημερολόγιο 2009 – Λεύκωμα με «Φορεσιές των Βλάχων»

Ημερολόγιο 2008 – Λεύκωμα με «Φορεσιές της Θράκης»

Ημερολόγιο 2007 – Λεύκωμα με «Φορεσιές της Μικράς Ασίας»

Ημερολόγιο 2006 – Λεύκωμα με «Φορεσιές της Φλώρινας»

Πρακτικά:

Πρακτικά 1ης επιστημονικής διημερίδας με τίτλο «Προσεγγίσεις του παραδοσιακού χορού» (28 & 29/04/2007)